Zásady ochrany osobních údajů

Aby náš hotel mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše
osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto hotelu je
Tatiana Lisichkina, Sadová 19/459, Praha 6, telefon: 733 273 242,
mail: lisickina.t@seznam.cz

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

– Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.

– Abychom zajistili efektivní vyřešení vaší objednané služby a
případných požadavků, zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail,
telefonní číslo, adresu a číslo bankovního účtu.

– Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní
údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění
smlouvy a následně maximálně po dobu 30 dnů pro vyřízení případných
reklamací.

– Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými
zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění
dochází výhradně v souvislosti se službami našeho hotelu pro psy a kočky
a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou : Google, Previo
LITE rezervační system a externí poskytovatel účetních služeb. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho
výslovného souhlasu neposkytujeme.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

*Zákonný důvod* Plnění smlouvy
*Účel* Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes
kontaktní formulář
*Údaje* Osobní údaje klientů (kontantní údaje)
*Zdroj údajů* E-mailová komunikace, kontaktní formulář
*Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)* Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační
opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím
pověřené osoby

 

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů
a že je v celém rozsahu přijímáte
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek
ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách
3. Máte právo přístupu k osobním údajům, jejich opravě, výmazu,
omezení, přenositelnosti, podání stížnosti k UOOU a námitek proti
zpracování vašich osobních údajů, přičemž všechny potřebné
informace o zpracování OU vám mohou být poskytnuty na výše uvedeném
kontaktu správce..

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.