PROVOZNÍ ŘÁD
HOTELU PRO PSY – VIP PETS

Studeněves 13, 273 79 okres Kladno

Povinné očkování a ošetření psa

Hotel ubytovává pouze psy s náležitým očkováním, které je majitel psa povinen prokázat platným
očkovacím průkazem. Před nástupem na hotel musí být pes včas zbaven vnějších a vnitřních
parazitů. Pes nesmí jevit příznaky infekčních onemocnění. V případě, že pes není zdravý nebo
nemá povinné očkování, provozovatel si vyhrazuje právo psa na hotel nepřijmout. Za připadne
infekční onemocnění psa během pobytu v hotelu provozovatel nenese zodpovědnost. V případě
zjištění zdravotních problémů u psa během pobytu, zajistí provozovatel potřebné ošetření u
veterináře. Náklady s tím spojené budou naúčtované majiteli psa v plné výši.

Check in a check out / Příjem a výdej psa

Na základě objednaného ubytování je hotel povinen ubytovat psa nejdříve v 8:30 a nejpozději do
19:00. Jiný čas ubytování a vyzvednutí psa je možný pouze na základě písemné dohody s
provozovatelem hotelu e-mailem nebo v sms. Přesné podmínky příjmu/výdeje psa, jsou k dispozici na webu. Dodržení sjednaného času příjezdu/odjezdu je nutné
z provozních důvodů.

Rezervace ubytování

Psy přijímáme do hotelu pouze po předběžné rezervaci. Hotel může v případě nutnosti nabídnout
jako náhradu jiné než sjednané ubytování, pokud se toto v podstatě neliší od potvrzené
objednávky. Rezervace ubytování se považuje za potvrzenou při úhradě rezervačního poplatku ve
výši 50% z celkové ceny ubytování. Rezervační poplatek musí být uhrazen předem. Forma úhrady
je možná v hotovosti na recepci hotelu, nebo převodem na účet provozovatele 14 dnů po sjednané
rezervaci, nejpozději však 14 dnů před plánovaným pobytem psa v hotelu. Není – li uhrazena
rezervační záloha, není rezervace považována za závaznou, provozovatel není povinen
garantovat volný pokoj a pokoj bude nabídnut dalšímu zájemci.

Storno poplatky

Při včasném zrušení rezervace, 21 dní před nástupem do hotelu – záloha se vrací v plném rozsahu.
15-21 dní před nástupem do hotelu – storno 50% uhrazené zálohy.
14 dnů a méně před nástupem do hotelu – storno 100% hrazené částky.
Za ubytování je majitel psa povinný předem zaplatit plnou cenu dle platného ceníku nejpozději v den nástupu na pobyt.

Pobyt a změny délky pobytu

Psí host užívá hotelový pokoj po dobu, kterou si majitel sjednal s hotelem. Nejpozději však do
20:00 posledního dne ubytování, pokud nebylo sjednáno jinak. Nedodrží-li majitel psa tuto lhůtu,
hotel mu může účtovat pobyt za následující den. Požádá-li majitel psa během jeho pobytu
provozovatele o prodloužení a aktuální pokoj v němž byl pes původně ubytován v tomto termínu
není volný, může provozovatel nabídnout přesun psa na jiný pokoj.

Příjem a vyzvedávání psů

Pro příjem a vyzvedávání psů je vyhrazen čas v časech 8:30 – 10:45, 13:00 – 14:45 a 17:00 – 18:45.
V této době jsou ostatní pejsci na pokojích a personál se může plně věnovat příjmu či výdeji
pejska. Psi pokud možno nenecháváme samotné ve výbězích a příjem či výdej v jinou než
stanovenou dobu narušuje poklidné venčení, probíhající výcvik, podávání léků, krmení, nebo
přípravu pejsků na spánek. V případě, že je nezbytné pejska přivézt či vyzvednout v jinou, než
stanovenou dobu, je třeba dohodnout vše s předstihem. Mimořádný check in a check out je
zpoplatněn dle platného ceníku hotelu.

Úklid a vybavení pokoje

Během delšího pobytu psa se mění deky a prostěradla na pokoji dle potřeby, minimálně však
jednou týdně. Výměna vody a krmení se provádí dvakrát denně, pokud nebylo sjednáno jinak.
Úklid pokojů se provádí denně. Po odchodu psa se pokoj kompletně uklidí, vydezinfikuje. Ošetření germicidní lampou, která hubí bakterie a viry, provádí se dle potřeby. Minimálně však jednou měsíčně. Pokud majitel psa má během ubytování nějaká
opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine
maximální snahu, aby přání vyhověl.

Služby mimo ubytovacích

Služby, mimo ubytování, se sjednávají dopředu. V případě, že nebude možné sjednanou více
službu poskytnout, provozovatel si ponechává právo odstoupit od dohody na sjednané více služby.
Částka, uhrazená za více služby, bude vracena majiteli po ukončení pobytu v plné výši, bez nároku
na odškodnění.

Bezpečnostní upozornění

V prostorách hotelu, výbězích a přilehlém areálu není vhodné nechávat bez dozoru dospělé osoby
děti mladší 10 let. Návštěvníci hotelu mohou využívat k parkování přilehlý areál s vědomím, že
není hlídaný a hotel neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na zaparkovaném vozidle
klienta. Hotel neodpovídá za předměty ponechané bez dozoru ve vozidle.

Poskytování informací během ubytování

Fotografie a videa Vašich miláčků můžete sledovat denně na facebooku VIP PETS včetně
krátkých komentářů, abyste věděli, jak se vašemu pejskovi daří.
Poskytování informací formou telefonátu, e-mailu nebo SMS není běžnou součástí průběhu
ubytování psa a provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat informace tímto nadstandardním
způsobem pouze dle aktuální situace.

Podmínky chování psa

Do hotelu přijímáme přednostně 100% nekonfliktní – socializované psy, kteří nejsou agresivní vůči
lidem a nemají problémy v kolektivu ostatních psů (malých ani velkých plemen). S pejskem musí
být možné bez problémů manipulovat (venčení, úklid pokoje, úprava postýlky nebo pelíšku,
krmení, výměna vody, podávání léků, čištění očí, oušek apod.) Nesmí si vynucovat pozornost
jiných psů. Nepokouší se ostatní psy/feny nakrývat, nesmí být konfliktní vůči psům, stejného ani
opačného pohlaví a to z žádného důvodu.

Okamžité ukončení pobytu

Pes, který se projevuje opakovaně a neústupně agresivně vůči lidem, bude předán zpět majiteli.
Majitel psa je povinen při příjmu uvést pravdivě veškeré informace ohledně chování psa, upozornit
na případná rizika a dále je povinen uvést kontaktní osobu, která může psa převzít v případě, že
bude nutné ukončit pobyt psa a majitel se v tu dobu pohybuje v zahraničí, nebo nemůže z jiného
důvodu pro psa neprodleně přijet. V případě, že pes napadne a zraní jiného psa nebo personál,
budou následně výdaje s tím spojené majiteli naúčtovány v plné výši.

Příjem nesocializovaného psa

Příjem psa, který není plně socializovaný je možný pouze po předchozím upozornění majitelem,
následné písemné dohodě a na základě předem dohodnutých podmínek pobytu. Na psa se
následně nevztahuje harmonogram dne, ale speciální režim venčení, což zvyšuje nároky na
personál a organizaci. Pes je venčen odděleně, pokud je venčen v kolektivu pak s použitím
náhubku. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, jakým způsobem se bude postupovat
během venčení a aktivit v době, kdy pes není na svém pokoji. Majitel psa je povinen dodat před
nástupem dobře padnoucí, bezpečný a předem ozkoušený náhubek. V případě, že majitel
náhubek z nějakého důvodu pro psa nedodá, pes bude venčen pouze odděleně, nebo s použitím
náhubku zakoupeného provozovatelem. Náhubek bude následně majiteli naúčtován v plné výši
nákladů s tím spojených a bude při vyzvednutí předán majiteli psa.

Zkušební pobyt

Pro posouzení, zda je pejsek správně socializovaný a také pro posouzení, zda bude pes pobyt
zvládat, je vhodný předchozí zkušební pobyt minimálně na dva dny s přenocováním. Pes se
seznámí krátce s novým prostředím, režimem dne a personálem a delší pobyt pak zvládá bez
větších problémů. Doporučená doba zkušebního pobytu je 14 dní až týden před plánovaným
pobytem. Zkušební pobyt je zpoplatněn dle platného ceníku hotelu.
Zkušební pobyt je podmínkou přijetí pro psy velkých a obřích plemen, bull plemen a dále plemen
jako je rotwailer, dobrman, německý ovčák, boxer, Jack Rusell teriér a Parson Rusell teriér.
Provozovatel si vyhrazuje právo psa do hotelu nepřijmout. Provozovatel si vyhrazuje právo použít
na psa v případě potřeby náhubek.
Zkušební pobyt malých plemen a zcela nekonfliktních psů je na zvážení majitele.

Harmonogram dne ubytovaných psů

Každý den v hotelu se řídí pevným časovým harmonogramem, který je k dispozici na webových
stránkách hotelu www.vip-pets.cz. Harmonogram, nebo-li denní režim, upravuje časy venčení,
aktivit, péče, hygieny, výcviku, odpočinku, krmení a spaní, ale také dobu návštěv, prohlídek hotelu,
příjmů a vyzvedávání psů. Harmonogram je připraven na základě odborných znalostí péče o psy a
potřeb psů. Slouží především k rychlé adaptaci psa na nové prostředí a nové lidi, dále k zajištění
soukromí a odpočinku, dostatku aktivit a uspokojení potřeb každého psího klienta.

Výjimky v harmonogramu dne

V případě, že se během pobytu ukáže, že pejsek není plně socializovaný vztahují se na něho
podmínky uvedené v článku Příjem nesocializovaného psa. Provozovatel si vyhrazuje právo v
případě potřeby pejska venčit mimo časy uvedené v harmonogramu dne.

Socializační a resocializační program

K pobytu je možné připlatit pejskovi velmi oblíbený a profesionálně vedený program socializace/
resocializace pod dohledem odborníka na chování psů. Pejsek se během tohoto programu učí, jak
se správně chovat mezi ostatními psy.
U bázlivého pejska se pracuje na zvýšení sebevědomí a odbourání strachu, u hyperaktivních psů
se pracuje na zklidnění. U psů, kteří neumí vycházet s ostatními psi bez konfliktu se pracuje na
celkové změně postoje vůči psům.
Podmínkou pro umístění nesocializovaného psa je vhodný a 100% padnoucí košík (košík nemusí
mít pouze velmi malá plemena jako čivavy a jorkšír teriéři)
Pejsek pak bude začleněn do kolektivu pouze v případě, že udělá během pobytu pokroky a jeho
chování vůči psům bude odborníkem posouzeno jako zcela bezproblémové.
Snažíme se pejskům pomáhat s jejich problémy nejen během pobytu, ale také do běžného života
a velmi nás těší, že se na spolupráci podílí také sami majitelé tím, že nás o všech potížích pejska
předem informují, pejskovi zajistí během pobytu potřebnou terapii či výcvik a následně případně
konzultují s naším odborníkem na chování psů další postup doma, aby byl jejich pejsek co
nejšťastnější.

Koupání a péče o srst

Naši psí klienti si v průběhu dne užívají naplno pobyt ve výbězích s ostatními pejsky a k tomu patří
oblíbené válecí hrátky v trávě apod. Je tedy běžné, že se pejsek ušpiní a zacuchá. Pro psa je
možné objednat k pobytu koupání a česání. Tyto služby nejsou zahrnuty v ceně ubytování, je třeba
je předem objednat a jsou zpoplatněny dle platného ceníku hotelu. Pro péči o srst používáme
výhradně kvalitní a osvědčenou kosmetiku dle potřeb jednotlivých plemen psů, po dohodě je
možné použít vlastní kosmetiku, na kterou je pes zvyklý z domova. V takovém případě dodá
majitel psa potřebnou kosmetiku před nástupem pobytu, případně v průběhu pobytu, před
plánovaným koupáním.

Provozovatel:

VIP – PETS s.r.o.
Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 04072901

VIP Dogs s.r.o.
Sadová 459/19, Ruzyně, 161 00 Praha 6
IČO: 08760381

 

(Platnost od 1.2. 2020)