Výstavy psů – výstavní třídy, lektorka Linda Hodová
/ by /   Handling, výstavy psů / 0 comments

Výstavy psů – výstavní třídy

Výstavy psů mají svá pevně daná pravidla, mezi která patří mimo jiné i rozdělení psů do výstavních tříd. A protože se na ně často ptáte při našich lekcích ve Škole handlingu s Lindou Hodovou, pojďme si je připomenout:

Na výstavách se setkáme vždy s třídami povinnými, a také s třídami, které mohou i nemusí být na konkrétní výstavě otevřené:

Třídy povinné:

 • třída mladých 9 – 18 měsíců
 • mezitřída 15 – 24 měsíců (přístupná pro všechny psy v tomto věku bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění)
 • třída otevřená od 15 měsíců (přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění)
 • třída pracovní od 15 měsíců (na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU)
 • třída šampionů od 15 měsíců (otvírá se pouze na mezinárodních výstavách a je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodního šampiona, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI)
 • třída veteránů od 8 let
 • třída vítězů od 15 měsíců (mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých)

Dále mohou být otevřeny:

 • třída štěňat 4 – 6 měsíců
 • třída dorostu 6 – 9 měsíců
 • třída čestná od 15 měsíců (je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampiona či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene)
 • třída mimo konkurenci od 15 měsíců (v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí)

Existují i výjimky, například pro plemeno NO (německý ovčák) jsou na Speciálních výstavách vypisovány následující třídy:

 • třída dorostu 6 – 12 měsíců
 • třída mladých 12 – 18 měsíců
 • třída pracovní od 24 měsíců (podmíněna zkouškou z výkonu)
 • třída veteránů od 8 let

 

POZOR!

Psa můžete na jedné výstavě přihlásit pouze do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

 

Další informace a praktické zkušenosti s vystavováním získáte v naší Škole handlingu.

SHARE THIS